ไม้เนื้อแข็ง
ไม้มะค่าโมง
คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , ฝ้า , ผนัง , เฟอร์นิเจอร์ (ใช้งานภายใน)

  
ไม้แดง

คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , โครงสร้าง , ฝ้า (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)
 


 
ไม้เต็งรัง

คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , โครงสร้าง (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)
 


 
ไม้ตะเคียนหย่อง

คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , โครงสร้าง (ใช้งานภายนอก)
 


 
ไม้ตะแบก

คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , ฝ้า , ผนัง , เฟอร์นิเจอร์ (ใช้งานภายใน)
 

 


Copyright by spk-sawmill.com
Engine by MAKEWEBEASY