ไม้เนื้อแข็ง

 

                ไม้มะค่าโมง

 

   คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , ฝ้า , ผนัง , เฟอร์นิเจอร์ (ใช้งานภายใน)
  

                   ไม้แดง   คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , ฝ้า (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)
 

 

                   ไม้เต็งรัง    คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , โครงสร้าง (ใช้งานภายนอก)

 
 

             ไม้ตะเคียนหย่อง    คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , โครงสร้าง (ใช้งานภายนอก)

 
 

                 ไม้ตะแบก   คุณสมบัติ : ใช้ปูพื้น , ฝ้า , ผนัง , เฟอร์นิเจอร์ (ใช้งานภายใน)

 

Copyright by spk-sawmill.com
Engine by MAKEWEBEASY